65
   Wednesday
   55 / 43
   Thursday
   52 / 40
   Friday
   56 / 43