49
   Wednesday
   54 / 40
   Thursday
   50 / 41
   Friday
   56 / 43

   Friday Night Frenzy Scores

   fridaynightfrenzy1
   fridaynightfrenzy1