78
   Wednesday
   82 / 63
   Thursday
   85 / 61
   Friday
   85 / 62